Výjezdová a zásahová služba

Základní úlohy výjezdových a zásahových vozidel

  • Kontrola objektu a případný zásah při poplachu vyvolaném EZS nebo EPS
  • Preventivní kontroly objektu
  • Posilující hlídka při mimořádných událostech
  • Patrolovací služba na smluvených objektech
  • Pohotovost 24/7