Transporty – doprovody peněz a cenností

Transporty a doprovody finanční hotovosti a jiných cenností probíhají ve stanovených termínech a dle potřeb zákazníka, vozidly VYPS SECURITY. Pro tuto službu jsou vyčleněni pracovníci VYPS SECURITY s patřičným proškolením a odpovídající výstrojí.

Tato specifická služba je s klientem konzultována při osobní schůzce.