Strážní a recepční služba

Základní úkoly VYPS SECURITY při ostraze objektu

  • Evidence a kontrola osob při vstupu nebo odchodu do/z objektu
  • Evidence a kontrola vozidel při vjezdu nebo výjezdu do/z objektu
  • Evidence, výdej a příjem klíčů
  • Obsluha telefonní ústředny, obsluha EZS a EPS, obsluha kamerových systémů
  • Obchůzková činnost a elektronické zaznamenání kontrolních bodů
  • Prevence vzniku mimořádných událostí (požár, únik vody, plynu…)

Využíváme obchůzkový systém Patrolcontrol, díky kterému můžeme evidovat a prokazovat veškerou obchůzkovou a patrolovací činnost