Get Adobe Flash player

Zajišťujeme zejména tyto služby:

pult

 • strážní služba na vrátnici (informátor, obsluha ústředny a PC)
 • hlídací služba (strážný, psovod)
 • transporty/doprovody peněz a cenností
 • provoz Pultu centrální ochrany se zásahovou jednotkou
 • montáž EZS a EPS
 • provoz monitorovacích a kamerových systémů
 • úklidové práce


Systém ostrahy a ochrany

 • Organizace činnosti soukromé bezpečnostní služby VYPS (SBS VYPS) je pojata jako fyzická ostraha, prováděná uniformovanýmí pracovníky a pracovníky v civilním oblečení, kteří jsou pro tuto práci náležitě proškoleni, vycvičeni a pravidelně prověřováni.
 • Rozsah střežení a ochrany majetku je dán specifikou objektu - rozlohou, členitostí a kritickými místy. Na základě toho navrhujeme ve svém celkovém systému ostrahy a ochrany, která je postavena na principech vojenské strážní služby pomocí speciálně cvičených psů, elektronických a kamerových systémů s možností napojení na Pult centrální ochrany (PCO).
 • Způsob ostrahy a ochrany a jeho zásady jsou v souladu s obecně závaznými a platnými právními normami. Pracovníci SBS VYPS se řídí především §76 tr.zák. o nutné obraně, §14 tr.zák. o krajní nouzi a §76 tr.ř. o předvedení osoby. Vlastní způsob výkonu ostrahy a ochrany vychází ze „Strážních pravidel“. Tyto budou zpracovány pověřeným pracovníkem SBS VYPS po domluvě a schválení Vámi na jednotlivé objekty.  

Základní úkoly při ochraně objektu

 • Střežit majetek proti rozkrádání, zneužití a poškozování
 • kontrolovat řádné označení příchodu a odchodu pracovníků , jejich pracovní průkazy a zabránit neoprávněnému vynášení majetku. Plnění dle požadavků.
 • plnit úkoly vyplývající z předpisů pro SBS VYPS o požární ochraně
 • střežit finanční , materiální a jiné hodnoty uvnitř budov pomocí elektronického zabezpečovacího zařízení (EZS,EPS)
 • provádět obchůzky , při kterých kontroluje oplocení , uzavření a zamčení prostorů, neporušenost zámků a mříží, zhasnutí světel, případně kontrolu el.spotřebičů.
 • v případě zjištění narušení objektu cizí osobou postupují dle směrnic a snaží se zajistit nepovolanou osobu.

Výstroj a výzbroj zaměstnanců SBS VYPS

 • Stanovuje se podle druhu práce a dle potřeb zákazníka. Bezpečnostní pracovníci jsou oblečeni do modro-černých nebo maskáčových stejnokrojů. Pracovník SBS VYPS má u sebe identifikační visačku nebo služební průkaz a dle potřeby je vyzbrojen služební pistolí, radiostanicí (pokud to umožňuje prostředí) nebo mobilním telefonem, tonfou, kasrem, paralyzérem, pouty nebo služebním psem.

Transporty/doprovody peněz a cenností

 • Transporty a doprovod finanční hotovosti a jiných cenností probíhají ve stanovených termínech a dle potřeb zákazníka vozidly SBS VYPS. Pro tuto službu jsou vyčleněni pracovníci SBS VYPS s patřičným proškolením a odpovídající výstrojí. 

Vymezení pravomoci pracovníků SBS VYPS

 • Pracovníkům SBS VYPS musí být umožněno řádně vykonávat soubor služeb, zejména umožnit kontrolní činnost. S tímto seznámit své zaměstnance vhodnou formou.