Get Adobe Flash player

PCO - PULT CENTRÁLNÍ OCHRANY

PCONabídka připojení k pultu centrální ochrany:

Nabízíme komplexní zabezpečení Vašeho majetku popř.objektu proti vykradení. Jako nejefektivnější a zároveň i nejlevnější ochrana se podle nás jeví elektronický zabezpečovací systém (EZS) s následným připojením na Pult centrální ochrany (PCO), který je 24 hodin denně sledován a obsluhován řádně proškoleným operátorem SBS VYPS. Instalaci provádíme ve spolupráci s odbornou firmou, která má v tomto oboru dlouholeté zkušenosti.

Veškerá data (zapnutí a vypnutí - nastavení alarmu, narušení objektu, kontrola funkčnosti systému apod.) jsou přenášena přes pevnou telefonní linku na PCO. V případě poplachu je vyslána zásahová skupina, která v místě narušení zkontroluje střežený objekt, zjistí a odstraní příčinu signalizace a zajistí případného pachatele (narušitele objektu). Pro rizikové objekty, objekty v odlehlých místech nebo pro úsporu telefonních impulsů je doporučeno tzv. dvojí jištění, což představuje kromě telefonní linky ještě přenos dat přes radiové vlny, které fungují na bázi radiovysílače.
Systém sám automaticky provádí kontrolu radiového spojení mezi vysílačem a radiovým pultem. Fyzická kontrola systému je prováděna zpravidla jednou za měsíc pracovníky SBS VYPS.

PCOPro přenos informace o poplachu je systém možno doplnit a zkvalitnit GSM bránou, která může vysílat zprávu na několik telefonních čísel včetně mobilních sítí. Telefonní čísla jsou volně programovatelná uživatelem přes heslo. Rovněž zprávy si nahrává uživatel sám, aby nedošlo ke zneužití. K celému systému je možno dodat další doplňky, např. hlásiče požáru, čidla úniku plynu nebo čidla stavu a úniku vody. Pro maximální bezpečnost je možno systém doplnit o kamerový systém, při kterém může mít i zákazník s pomocí vlastního počítače přehled o střeženém majetku. Do objektů, ve kterých se manipuluje s větším množstvím finanční hotovosti se pro větší bezpečnost zaměstnanců doporučují tlačítka osobní ochrany (tíseň), které při aktivaci spustí tichý poplach. 

V případě narušení objektu je naše zásahová skupina vyrozuměna operátorem SBS VYPS a okamžitě vyjíždí na místo poplachu. Operátor i členové zásahové skupiny jsou speciálně vycvičeni a proškoleni pro tuto činnost. V nutných případech informují orgány policie případně hasiče.